Aktualizace kontaktů

V případě havárie plynu, vody a v podobných situacích je důležité okamžitě reagovat a co nejrychleji informovat obyvatele domu.Doplněné kontaktní údaje zašlete mailem na adresu:

Klienti klientského centra Klatovská třída 104, Plzeň  na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně SMS zprávou na telefonní číslo 603 418 463

Klienti klientského centra Částkova 45, Plzeň  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , případně SMS zprávou na telefonní číslo 601 388 581

Údaje lze odevzdat i přímo na  jednom z klientských center osobně.  

Uveďte prosím tyto údaje. Je možné si vytisknout předtištěný letáček k vyplnění.    

 Letáček Částkova       Letáček Klatovská

Jméno a příjmení vlastníka:

Ulice, číslo popisné:

Číslo bytové jednotky:

Kontaktní e-mail:

Telefonní číslo:

Výhledově vás budeme informovat i o termínech konání shromáždění ve Vašem domě, o splatnosti plateb souvisejících s vaším bytem, zasílat informace o provedeném vyúčtování služeb.

Děkujeme Plzeňský servis

Platba daně z nemovitosti

1.6.2015 je posledním dnem pro úhradu daně z nemovitích věcí, resp. daně z nemovitosti. Tak jako každý rok zasílala i letos finanční správa všem vlastníkům nemovitosti složenky pro úhradu daně.

Letošní novinkou je možnost přihlásit se pro příští období (rok 2016) k platbě prostřednictvím SIPO. Finanční správa zkouší tento projekt a rozeslala všem spolu se složenkou i podrobné informace, jak se přihlásit k platbám tímto způsobem.

Podrobné informace a otázky a odpovědi na téma placení daně z nemovitých věcí SIPem naleznete na stránkách Finanční správy.

Čistá Plzeň s.r.o.

Od 1.9.2015 zajišťuje provoz systému nakládání s komunálním odpadem na území města společnost Čistá Plzeň, s.r.o., na základě smlouvy s městem Plzeň.

Provoz systému nakládání s komunálním odpadem na území města Plzně je zajišťován v souladu s vyhláškou statutárního města Plzně číslo 5/2014, kterou se stanoví systém shromažďování a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území města Plzně včetně jejich biologicky rozložitelné složky a včetně systému nakládání se stavebním odpadem. Komunálním odpadem je veškerý odpad, který produkují fyzické osoby na území obce a obec má ze zákona povinosti zabezpečit jeho sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování v souladu s § 17 zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.

 Zaregistrovat se lze v Zákaznickém centru společnosti Čistá Plzeň, s.r.o., Edvarda Beneše 23, Plzeň a to od pondělí do pátku denně od 7hod do 19 hod. Registrace je možná také na Magistrátu města Plzně ve Škroupově ulici 5, Plzeň.

Více podrobností naleznete přímo na stránkách Čisté Plzně.

 

 

Úklid společných prostor

Spustili jsme novou službu pro bytové domy. Nabízíme úklidy společných prostor.

Jistě znáte stav, kdy společný dobrovolný úklid v domě začíná pokulhávat. Vlastníci stárnou a nemají sílu. Jiní, kteří byty pronajímají, v domě nebydlí a jejich nájemníkům je neuklizený dům lhostejný.

Je načase zajistit úklid domu externě. Náklady na úklid provedený úklidovou firmou nejsou nijak dramatické a výbor tak bude mít jistotu, že o dům je postaráno. I vztahy mezi vlastníky v domě se obvykle výrazně zlepší, protože už nemusí navzájem hodnotit sousedovu kvalitu úklidu.

Proto jsme pro vás připravili tuto službu. Máte-li zájem o úklid v domě obraťte se na nás. Jsme připraveni uklidit váš dům.

Kontaktujte nás na telefonním čísle 603 434 279.

Kontakt

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
info@plzenskyservis.cz

Klientské centrum Částkova 45, Plzeň
castkova@plzenskyservis.cz
+420 377 457 435
+420 377 241 640

Klientské centrum Klatovská tř. 104, Plzeň
klatovska@plzenskyservis.cz
+420 377 541 690
+420 377 541 691

REALITNÍ KANCELÁŘ
+420 725 728 728
reality@plzenskyservis.cz

ÚKLID
+420 603 434 279
info@servisprodum.eu


Jsme přidružený člen asociace na rozúčtování tepla a vody.

Klatovská +420 377 541 690
Částkova +420 377 241 640
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.