Datová schránka společenství vlastníků

Je společenství vlastníků povinno zřídit datovou schránku a komunikovat elektronicky se správcem daně?

Společenství vlastníků nemá povinnost zřídit datovou schránku. V případě, že ji však přesto dobrovolně zřídilo, musí neprodleně informovat účetní společenství vlastníků. 

Od 1. ledna 2015 je totiž účinná změna zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Podle § 72 odst. 2 daňového řádu nově platí, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku, je povinen podání učinit pouze datovou zprávou.

Tato povinnost se týká pouze podání, zveřejněných v seznamu na webových stránkách správce daně.  Kromě již většinou elektronicky podávaných přiznání k DPH, se bude dotýkat zejména přiznání k dani z příjmů, k dani silniční, k dani z nemovitých věcí, vyúčtování daně ze závislé činnosti různé registrační formuláře. Netýká se obecných písemností, jako  např. podání plné moci, žádosti o vrácení přeplatku apod.

Pokud by dotčený subjekt neučinil povinné elektronické podání a jedinou vadou jeho podání by bylo pouze to, že nebylo podáno elektronicky, bude se hledět na toto podání jako na podání bez vady. Správce daně však toto bude stíhat pokutou ve výši 2.000,- Kč a pokud by správce daně usoudil, že tímto svým postupem daňový subjekt závažně ztěžuje správu daní, může uložit navíc pokutu až do výše 50.000,- Kč.

Společenství vlastníků, která datovou schránku ze své vůle nad rámec dobrovolně nezřídila, se toto nařízení netýká.

 

 

Kontakt

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
info@plzenskyservis.cz

Klientské centrum Částkova 45, Plzeň
castkova@plzenskyservis.cz
+420 377 457 435
+420 377 241 640

Klientské centrum Klatovská tř. 104, Plzeň
klatovska@plzenskyservis.cz
+420 377 541 690
+420 377 541 691

REALITNÍ KANCELÁŘ
+420 725 728 728
reality@plzenskyservis.cz

ÚKLID
+420 603 434 279
info@servisprodum.cz


Jsme přidružený člen asociace na rozúčtování tepla a vody.

Klatovská +420 377 541 690
Částkova +420 377 241 640
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.