Správa nemovitostí

 • Pro společenství vlastníků

  Pro společenství vlastníků nabízíme kompletní služby v oblasti správy nemovitostí. Postaráme se o Vaši nemovitost po ekonomické, provozní i technické stránce.  Správcovský poplatek je stanoven jako součin počtu jednotek v domě a jednotkové ceny uvedené správcem. 

  Pokud máte o naše služby zájem, kontaktujte manažerky klientských center pro zpracování aktuální cenové nabídky.  V průběhu roku pořádáme bonusové akce pro získání slevy při podpisu smlouvy.


  Správa nemovitostí KOMPLET

  Ekonomické služby

  • Vedení podvojného účetnictví v souladu s platnou legislativou vč. mzdové agendy
  • Sledování dlužníků společenství, upomínání a příprava podkladů pro vymáhání dluhu
  • Příprava podkladů nutných pro získání dotačních titulů
  • Příprava podkladů pro získání úvěru
  • Komunikace s příslušným finančním úřadem, podání daňového přiznání
  • Roční vyúčtování služeb v souladu s platnou legislativou
  • Pravidelný návrh výše záloh v závislosti na výsledku vyúčtování a zohlednění zvýšení cen služeb
  • Sledování úpadku fyzických osob - kontrola dlužníků v Insolvenčním rejstříku
  • Poskytování informací o platné legislativě
  • Evidence vlastníků

  Provozní a technické služby

  • Sledování platnosti revizí a následné zajištění jejich odborného provedení
  • Optimalizace cen -  Benefitní program pro dům – výběr nevhodnějšího dodavatele
  • Zajištění nabídek pojištění a zprostředkování uzavření nejvhodnějšího pojištění
  • Spolupráce při likvidaci pojistných událostí
  • Informační internetový portál pro klienty DOMY-ONLINE
  • Zajištění běžné údržby domu
  • Zajištění výběrových řízení při opravách domu a investičních akcích
  • Kontrola realizace zakázek
  • Pravidelné prohlídky domů zajištěné odborným pracovníkem
  • Příprava podkladů a podpora při konání shromáždění
  • Administrativa spojená se zápisem změn v rejstříku společenství vlastníků jednotek
  • Zprostředkování uzavření dodavatelských smluv vč. projednání změn
  • Zpracování Zprávy o činnosti

  Požádejte o zpracování nabídky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Správa nemovitostí MINIMUM

  Ekonomické služby

  • Vedení podvojného účetnictví v souladu s platnou legislativou vč. mzdové agendy
  • Sledování dlužníků společenství, upomínání a příprava podkladů pro vymáhání dluhu
  • Příprava podkladů nutných pro získání dotačních titulů
  • Příprava podkladů pro získání úvěru
  • Komunikace s příslušným finančním úřadem, podání daňového přiznání
  • Roční vyúčtování služeb v souladu s platnou legislativou
  • Pravidelný návrh výše záloh v závislosti na výsledku vyúčtování a zohlednění zvýšení cen služeb
  • Sledování úpadku fyzických osob – kontrola dlužníků v Insolvenčním rejstříku
  • Poskytování informací o platné legislativě
  • Evidence vlastníků

  Provozní a technické služby

  • Sledování platnosti revizí a následné zajištění jejich odborného provedení
  • Optimalizace cen - Benefitní program pro dům – výběr nevhodnějšího dodavatele
  • Zajištění nabídek pojištění a zprostředkování uzavření nejvhodnějšího pojištění
  • Spolupráce při likvidaci pojistných událostí
  • Informační internetový portál pro klienty DOMY-ONLINE

  Požádejte o zpracování nabídky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Pro majitele bytových domů

  Soukromým vlastníkům nabízíme kompletní servis pro jejich nemovitost. Soukromé vlastnictví domů s sebou přináší řadu úskalí. Vlastník má spoustu povinností, mezi které patří zejména:

  • komunikace s nájemníky
  • uzavírání nájemních smluv, předání bytů nájemníkům a vrácení zpět při ukončení nájmu
  • ohlídání placení nájemného a služeb nájemníky
  • upomínání neplatičů a příprava podkladů pro vymáhání
  • provedení vyúčtování ročních nákladů na služby a zajištění vyrovnání nedoplatků a přeplatků s nájemníky
  • zajištění dodávek energií do domu a komunikaci s dodavateli služeb
  • pravidelná kontrola objektu a zajištění odstranění technických závad
  • ohlídání termínů povinných revizí a zajištění odstranění závad z nich vyplývajících
  • sledování platné legislativy
 • Pro developery

  U novostaveb nabízíme investorům pomoc při vzniku společenství. Zastoupíme povinnosti investora a zajistíme činností, které předcházejí ustanovení společenství.

  • zajistíme komunikaci s budoucími vlastníky
  • nastavíme pro dům zálohy na služby
  • uzavřeme smlouvy s dodavateli energií
  • zmapujeme celkovou situaci v domě dle prohlášení vlastníka budovy
  • zajistíme vstupní shromáždění vlastníků
  • převezmeme objekt do správy

  Všechny tyto činnosti zajišťujeme bezplatně, podmínkou je pouze uzavření příkazní smlouvy na správu objektu.

 • Technická prohlídka objektu

  Plzeňský servis. s.r.o. nabízí jednorázové prohlídky objektů za účelem posouzení stavu jednotlivých stavebních konstrukcí. Výsledkem provedené prohlídky je tištěná písemná zpráva s fotodokumentací obsahující popis a stav jednotlivých stavebních konstrukcí, jako je například střešní plášť, krov, zdivo, fasáda, rozvody vody, plynu, kanalizace, topení, rozvody elektřiny, stavební výplně (okna, dveře), izolace tepelné i proti vodě, balkony, lodžie, klempířské prvky atd…. s návrhem řešení zjištěných vad a případných rizik spojených s užíváním domu.

  Součástí prohlídky je i kontrola nutných dokumentů z hlediska legislativního, tedy všech pravidelných prohlídek, revizí a kontrol. Po dohodě se zájemcem o tuto službu je možno stanovit odborný odhad nákladů na odstranění zjištěných závad, popř. kompletní modernizace objektu. Při předání písemné zprávy nabízíme i konzultace k jednotlivým problémům, určení priorit a v neposlední řadě i stanovení časového plánu oprav a modernizace objektu. Zajištění případné projektové dokumentace, statického posouzení, PENB a ostatních náležitostí spojených s opravami nebo modernizací je v rámci jednorázové prohlídky objektu možné. Tato služba již není v ceně prohlídky.

  Cena za provedenou jednorázovou prohlídku je smluvní a záleží na požadavku objednatele. Lze ovšem předpokládat cenu kolem 2000,- Kč bez DPH. V případě, že se objednatel stane klientem Plzeňského servisu do 6 měsíců od provedené prohlídky, bude mu celá částka po podpisu příkazní smlouvy vrácena. Pro stávající klienty je tato služba zdarma. Pokud máte o tuto službu zájem, neváhejte nás kontaktovat.

 • Vyúčtování služeb

  Provádíme jednorázové zpracování účetní závěrky a vyúčtování služeb.

  Služba je vhodná pro společenství vlastníků a domy, kde výbor nebo majitel domu zajišťuje správu domu v průběhu roku sám.

  Lze využít také pokud uvažujete o svěření domu do správy, ale chtěli byste naše služby bez dalšího závazku vyzkoušet.

  Výhoda služby

  Budete mít jistotu, že jste uzavřeli rok pod odborným dohledem.
  Pro bližší informace a cenovou nabídku nás prosím kontaktujte.

 • Shromáždění

  Pro nově vznikající společenství vlastníků nabízíme zajištění první schůze vlastníků. Nově již SVJ nevzniká přímo ze zákona, ale zakládá se třemi způsoby:

  • prohlášením o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám, které musí obsahovat i náležitosti stanov SVJ, nebo
  • schválením stanov SVJ,
  • ujednáním ve smlouvě o výstavbě.

  SVJ pak vždy vzniká až zápisem do veřejného rejstříku (rejstříku společenství vlastníků). SVJ může být nově založeno i v domě, kde je méně než pět jednotek. V takovém případě s tím musí souhlasit všichni vlastníci jednotek.

  První schůze společenství s sebou nese řadu povinností a je organizačně náročná. Rádi Vám pomůžeme. Shromáždění naplánujeme, zajistíme pozvánky, stanovy, notáře a další potřebné podklady pro schůzi. Shromáždění povedeme a následně zajistíme zápis společenství a zvoleného výboru do rejstříku společenství vlastníků včetně přidělení IČ společenství.

  Cena za uskutečnění shromáždění 2 800 Kč bez DPH. (v ceně není zahrnut poplatek za notářský zápis)

  Společenstvím, která s námi následně uzavřou smlouvu na správu a stanou se naším klientem, nebude ustavující shromáždění účtováno.

 • Facility management

  Zajišťujeme komplexní správu komerčních objektů. Budete mít jednoho partnera, který převezme odpovědnost za všechny služby ve Vašem objektu. Cílem je poskytnout odbornou a pružnou službu, založenou na týmové spolupráci několika profesí v oblasti správy budov, která bude sloužit jak k Vaší spokojenosti, tak i spokojenosti nájemníků.

  Díky naší realitní kanceláři vhodně propojíme informovanost mezi vlastníkem nemovitosti, správou objektu a realitami. Jsme tak schopni pružně reagovat při obsazování uvolněných prostor. Pro bližší informace a cenovou nabídku nás prosím kontaktujte.

 • Vzdálená správa

  Poskytujeme správu nemovitosti i pro společenství vlastníků, která jsou mimo region Plzeň a blízké okolí. V rámci vzdálené správy zajistíme:

  • kompletní ekonomické činnosti
  • v omezené variantě provozně technické činnosti včetně sledování termínů revizí a servisních prohlídek

  Vzdálená správa

  Vzdálená správa zahrnuje tyto činnosti:

  Ekonomické služby

  • Vedení podvojného účetnictví v souladu s platnou legislativou vč. mzdové agendy
  • Evidence vlastníků
  • Sledování dlužníků společenství, upomínání a příprava podkladů pro vymáhání dluhu
  • Příprava podkladů nutných pro získání dotačních titulů
  • Příprava podkladů pro získání úvěru
  • Komunikace s příslušným finančním úřadem, podání daňového přiznání
  • Roční vyúčtování služeb v souladu s platnou legislativou
  • Pravidelný návrh výše záloh v závislosti na výsledku vyúčtování a zohlednění zvýšení cen služeb
  • Poskytování informací o platné legislativě

  Provozní a technické služby

  • Sledování platnosti revizí a následné zajištění jejich odborného provedení
  • Zajištění nabídek pojištění a zprostředkování uzavření nejvhodnějšího pojištění
  • Spolupráce při likvidaci pojistných událostí
  • Informační internetový portál pro klienty DOMY-ONLINE
  • Příprava podkladů pro konání shromáždění
  • Příprava podkladů pro zápis změn v rejstříku společenství
  • Zprostředkování uzavření dodavatelských smluv vč. projednání změn

  Požádejte o zpracování nabídky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   
   
 • Flat servis

  Stali jste se vlastníky bytové jednotky a nemáte čas nebo nechcete se o ní starat? Služba flat servis je správa jedné bytové jednotky.

  Co budeme dělat my?

  • Osvobodíme vás od kontaktu s nájemcem
  • Vyhledáme vhodného nájemce
  • Garantujeme neplacení provize při předčasné změně nájemce
  • Připravíme uzavření nájemní smlouvy s nájemcem
  • Zajistíme výběr pravidelných plateb nájmu a služeb
  • Zajistíme předání a převzetí bytové jednotky a zajistíme převod energií a služeb
  • Provedeme vyúčtování služeb nájemci

   

  Co budete dělat vy?

  Vy si budete bez starostí užívat zisk z nájemného.

  Cena služby (200Kč + 4% nájmu bez DPH21%).
  Provize za obsazení bytu (1 měsíční nájem+ garance 6 měsíců)

 • Odhadné vyúčtování služeb - pozastaveno

  Pronajímáte bytovou jednotku a změnil se vám nájemce v průběhu roku? Nečekejte na roční vyúčtování domu.

  Nabízíme zpracování odhadného vyúčtování služeb pro okamžité vypořádání. (služba dočasně pozastavena)

  S nájemcem se tak můžete rozloučit kdykoliv během roku bez obav, že opustí byt bez konečného vypořádání. Je třeba počítat s tím, že se jedná o přibližné vyúčtování. Pokud máte měřené základní služby (studená a teplá voda) a znáte náklady předchozího roku, lze stanovit konečný náklad vysokou přesností.

  Cena služby: 500Kč + DPH (21%) = 605Kč 

 • Dobrý předseda společenství

  Služba je určena pro společenství vlastníků, kterým se nedaří najít nebo nechtějí ze svých řad zvolit výbor společenství. Podle nového občanského zákoníku, pokud si to společenství ve stanovách nezakáže, může tuto funkci vykonávat osoba, která není vlastníkem v domě. Výkon statutárního orgánu ve společenství vlastníků s sebou nese velkou odpovědnost a omezuje členy výboru v osobním životě především z časových a organizačních důvodů. S dobrým správcem domu je práce výboru samozřejmě jednodušší, ale nezbavuje je povinnosti dané zákonem a to ODPOVĚDNOSTI.

  Proč společenstvím vlastníků chybí statutární orgán - výbor?

  • původní členové výboru vykonávali funkci dlouhodobě a již nechtějí vzhledem k věku pokračovat • „mladí“ vlastníci jsou pracovně velice zaneprázdněni a nejsou ochotni této funkci věnovat osobní čas • vlastníci v domě si nerozumí a díky osobním vztahům není nikdo ochoten řídit dům • většina bytů je v pronájmu a není na místě osoba ochotná funkci vykonávat • vlastníci v domě se necítí natolik odborně způsobilí, aby funkci řádně vykonávali

  Najdete se v předcházejících řádcích? Pokud ano, je čas pověřit výkonem funkce profesionála. Jsme připraveni se o váš dům odborně postarat a plnit funkci statutárního výboru. Máme ty nejlepší znalosti v oboru.

  Výhod pro Vaše společenství vlastníků je hned několik, a to zejména:

  V rejstříku společenství vlastníků jednotek (obchodní rejstřík) je jako předseda společenství vlastníků zapsána naše společnost, proto již není zapotřebí nikdo jiný.
  Nevyplácejí se odměny jednotlivým členům výboru (jejichž součet se v obvyklých případech rovná naší ceně za tuto službu).
  Odpovědnost za vedení společenství vlastníků převezme naše společnost (která je pojištěna). Převezmeme veškeré zákonem a stanovami dané povinnosti výboru společenství, mimo jiné také:

  • jednání ve věcech správy domu, které nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění nebo pokud si je shromáždění nevyhradilo
  • přijímání podnětů od vlastníků jednotek
  • poskytování průběžných informací členům společenství o své činnosti
  • pravidelné kontroly objektu
  • svolání a vedení shromáždění vlastníků dle všech náležitostí
  • plnění usnesení shromáždění vlastníků
  • vypracování vyrovnaného rozpočtu na kalendářní rok s ohledem na dlouhodobý plán investic
  • odpovědnost za vedení evidence členů společenství a za vedení účetnictví
  • odpovědnost za vyúčtování záloh na úhradu za služby a vypořádání nedoplatků nebo přeplatků
  • odpovědnost za vedení archivu písemností
  • odpovědnost za uzavírání smluv s dodavateli
  • uplatňování pohledávek společenství, vymáhání plnění povinností uložených členům společenství jednotek
  • včasné plnění závazků společenství vzniklých ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám

  Funkci předsedy společenství vlastníků vykonáváme na základě smlouvy o výkonu funkce. Cena je konečná, neplynou z ní žádné další odvody daní.

  Cena za výkon funkce předsedy společenství se pohybuje v závislosti na počtu jednotek v domě
  a vykonáváme ji již od 90Kč s DPH/jednotku/měsíc, minimálně však za 2800Kč s DPH/měsíc.

  Jsme dobrý předseda společenství vlastníků.

Rádi pomůžeme na našich klientských centrech.

Zobrazit kontakty

Potřebujete více informací?
Najdete je zde.

Všechny rady a informace

Nenašli jste odpověď?
Napište nám do chatu.

14000

domácností

500

bytových domů

5

úředních dní v týdnu

3

klientská centra

20 let

tradice
 • Obdrželi jsme výroční zprávu za rok 2013. Chci poděkovat Plzeňskému servisu za design, úroveň, přehlednost, stručnost. Je to obrovský rozdíl oproti vyúčtování, které jsme dostávali od minulého správce...Dále je velmi pěkná aplikace Domy – online. Pro každého vlastníka přehledné informace o jeho bytě, domě. Preferuji moderní komunikaci. Super! Jen tak dále!
  Vladimír, předseda SVJ
 • Musím vám poděkovat a zároveň pochválit za váš web. Je přehledný a užitečný.
  Havlíčková, předsedkyně SVJ
 • Velmi jsme uvítali pomoc při pořádání výročního shromáždění vlastníků. Správce zajistil pronájem jednacího sálu, pozvánky, zápis ze shromáždění a zápis změn do obchodního rejstříku. Na shromáždění byl také přítomen zástupce správce.
  Monika, výbor SVJ
 • jako předsedkyni výboru společenství vlastníků mě zajímají pohledávky ve společenství (dlužníci). Proto vítám každoroční návrh záloh, který Plzeňský servis předkládá výboru ke schválení. Navyšuje (i snižuje) zálohy dle skutečné spotřeby jednotlivých bytů a zohledňuje změny cen energií. Snížili se nám tak nedoplatky jednotlivých vlastníků z vyúčtování služeb a tím následně i dlužníci do společenství.
  Martina

Kontakt

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
info@plzenskyservis.cz

Klientské centrum Částkova 45, Plzeň
castkova@plzenskyservis.cz
+420 377 457 435
+420 377 241 640

Klientské centrum Klatovská tř. 104, Plzeň
klatovska@plzenskyservis.cz
+420 377 541 690
+420 377 541 691

REALITNÍ KANCELÁŘ
+420 725 728 728
reality@plzenskyservis.cz

ÚKLID
+420 603 434 279
info@servisprodum.eu


Jsme přidružený člen asociace na rozúčtování tepla a vody.

Klatovská +420 377 541 690
Částkova +420 377 241 640
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.