Potřebuji nahlásit změnu počtu osob v bytě

Pro provedení změny počtu osob se obraťte na klientské centrum, osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Ve většině společenství se jedná o velice důležitou informaci nutnou ke správnému vyúčtování některých služeb, zejména elektřiny společných prostor, výtahu a odvozu odpadu. Rozhodný je tedy počet osob, které během roku byt skutečně užívají, a tudíž uvedené služby odebírají. Trvalý pobyt osob není pro vyúčtování služeb důležitý.

V případě, že se u Vás změnil počet osob v bytě, je důležité tuto informaci ohlásit správci domu případně výboru společenství. Současně se doporučuje upravit zálohy na služby, aby na konci roku nevznikl příliš vysoký nedoplatek.

Tuto ohlašovací povinnost vlastníkům společenství mimo jiné ukládá i nový občanský zákoník (89/2012Sb.) a to v §1177, bod 2.:
"Vlastník oznámí bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce. To platí i tehdy, přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě; v takovém případě oznámí i jméno a adresu této osoby."

Chci změnit výši záloh na služby

Pro provedení změny výše záloh na služby se obraťte na klientské centrum, osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Výše předpisu záloh na služby se zpravidla stanoví na základě skutečné spotřeby v předchozím roce. Pokud jsou platby předepsány poprvé, vychází se z předpokládané spotřeby. Zálohy jsou každoročně optimalizovány s ohledem na ceny dodavatelů energií a služeb. Společenství předkládáme s vyúčtováním služeb návrh na úpravu záloh.

Kvůli vyrovnanému hospodaření společenství vlastníků je nezbytné, aby jednotliví vlastníci měli dostatečně přizpůsobeny zálohy na služby. Argument některých vlastníků, kteří hradí v průběhu roku nízké zálohy, že raději zaplatí nedoplatek 1x ročně s vyúčtováním služeb, neobstojí. Dům musí mít v průběhu celého roku dostatek finančních prostředků na zálohové platby dodavatelům energií.

Potřebuji nahlásit změnu vlastníka (koupě, darování, dědictví)

Pro provedení změny vlastníka se obraťte na klientské centrum, osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Dokumenty potřebné pro provedení změny

 • Oznámení z katastru nemovitostí o nabytí vlastnického práva
 • Předávací protokol (pdf) mezi původním a novým vlastníkem
 • Občanský průkaz

Při vaší osobní návštěvě na klientském centru budou upřesněny podrobnosti o počtu osob, účetní společenství vám navrhne optimální výši záloh, způsob úhrady měsíčního předpisu a podá vám další potřebné informace. Zároveň vám v případě zájmu předá přístupové údaje do informačního systému správce DOMY-ONLINE a Rozpis plateb.

Podle zákonného ustanovení (§1177 NOZ) je vlastník nemovitosti povinen skutečnost o nabytí nemovitosti oznámit statutárnímu orgánu společenství (výbor, pověřený vlastník). Informace o členech statutárního orgánu zjistíte u správce objektu, příp. na internetových stránkách www.or.justice.cz.

Chci nahlásit změnu kontaktních údajů

Pokud nastane u vlastníka nemovitosti změna v osobních údajích (změna jména, změna zasílací adresy apod.) je nutné tuto skutečnost správci oznámit. Tyto změny lze oznámit písemně, e-mailem, telefonicky nebo osobně na příslušném klientském centru.

Správci je také nutné oznámit změnu v počtu osob užívajících bytovou jednotku. Tento údaj je rozhodný při ročním zúčtování záloh na služby.

Potřebuji si vyřídit příspěvek na bydlení (Státní sociální podpora)

V případě, že žádáte o příspěvek na bydlení, potvrdíme Vám na klientském centru Doklad o výši nákladů na bydlení za byt, na který je uplatňován nárok na příspěvek na bydlení.

 • Potvrzení o bezdlužnosti k převodu jednotky
 • Průkaz energetické náročnosti budovy
 • Provádění oprav v bytě
 • Závady na společných částech domu
 • Havarijní služba
 • Pojištění
 • Vyúčtování služeb, přeplatky, nedoplatky

Rádi pomůžeme na našich klientských centrech.

Zobrazit kontakty

Potřebujete více informací?
Najdete je zde.

Všechny rady a informace

Nenašli jste odpověď?
Napište nám do chatu.

14000

domácností

500

bytových domů

2

klientská centra

24 let

tradice
 • Obdrželi jsme výroční zprávu za rok 2013. Chci poděkovat Plzeňskému servisu za design, úroveň, přehlednost, stručnost. Je to obrovský rozdíl oproti vyúčtování, které jsme dostávali od minulého správce...Dále je velmi pěkná aplikace Domy – online. Pro každého vlastníka přehledné informace o jeho bytě, domě. Preferuji moderní komunikaci. Super! Jen tak dále!
  Vladimír, předseda SVJ
 • Musím vám poděkovat a zároveň pochválit za váš web. Je přehledný a užitečný.
  Havlíčková, předsedkyně SVJ
 • Velmi jsme uvítali pomoc při pořádání výročního shromáždění vlastníků. Správce zajistil pronájem jednacího sálu, pozvánky, zápis ze shromáždění a zápis změn do obchodního rejstříku. Na shromáždění byl také přítomen zástupce správce.
  Monika, výbor SVJ
 • jako předsedkyni výboru společenství vlastníků mě zajímají pohledávky ve společenství (dlužníci). Proto vítám každoroční návrh záloh, který Plzeňský servis předkládá výboru ke schválení. Navyšuje (i snižuje) zálohy dle skutečné spotřeby jednotlivých bytů a zohledňuje změny cen energií. Snížili se nám tak nedoplatky jednotlivých vlastníků z vyúčtování služeb a tím následně i dlužníci do společenství.
  Martina

Kontakt

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
info@plzenskyservis.cz

Klientské centrum Částkova 45, Plzeň
castkova@plzenskyservis.cz
+420 377 457 435
+420 377 241 640

Klientské centrum Klatovská tř. 104, Plzeň
klatovska@plzenskyservis.cz
+420 377 541 690
+420 377 541 691

REALITNÍ KANCELÁŘ
+420 725 728 728
reality@plzenskyservis.cz

ÚKLID
+420 603 434 279
info@servisprodum.eu


Jsme přidružený člen asociace na rozúčtování tepla a vody.

Klatovská +420 377 541 690
Částkova +420 377 241 640
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.