Dobrý předseda společenství

Služba je určena pro společenství vlastníků, kterým se nedaří najít nebo nechtějí ze svých řad zvolit výbor společenství. Podle nového občanského zákoníku, pokud si to společenství ve stanovách nezakáže, může tuto funkci vykonávat osoba, která není vlastníkem v domě. Výkon statutárního orgánu ve společenství vlastníků s sebou nese velkou odpovědnost a omezuje členy výboru v osobním životě především z časových a organizačních důvodů. S dobrým správcem domu je práce výboru samozřejmě jednodušší, ale nezbavuje je povinnosti dané zákonem a to ODPOVĚDNOSTI.

Proč společenstvím vlastníků chybí statutární orgán - výbor?

• původní členové výboru vykonávali funkci dlouhodobě a již nechtějí vzhledem k věku pokračovat • „mladí“ vlastníci jsou pracovně velice zaneprázdněni a nejsou ochotni této funkci věnovat osobní čas • vlastníci v domě si nerozumí a díky osobním vztahům není nikdo ochoten řídit dům • většina bytů je v pronájmu a není na místě osoba ochotná funkci vykonávat • vlastníci v domě se necítí natolik odborně způsobilí, aby funkci řádně vykonávali

Najdete se v předcházejících řádcích? Pokud ano, je čas pověřit výkonem funkce profesionála. Jsme připraveni se o váš dům odborně postarat a plnit funkci statutárního výboru. Máme ty nejlepší znalosti v oboru.

Výhod pro Vaše společenství vlastníků je hned několik, a to zejména:

V rejstříku společenství vlastníků jednotek (obchodní rejstřík) je jako předseda společenství vlastníků zapsána naše společnost, proto již není zapotřebí nikdo jiný.
Nevyplácejí se odměny jednotlivým členům výboru (jejichž součet se v obvyklých případech rovná naší ceně za tuto službu).
Odpovědnost za vedení společenství vlastníků převezme naše společnost (která je pojištěna). Převezmeme veškeré zákonem a stanovami dané povinnosti výboru společenství, mimo jiné také:

 • jednání ve věcech správy domu, které nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění nebo pokud si je shromáždění nevyhradilo
 • přijímání podnětů od vlastníků jednotek
 • poskytování průběžných informací členům společenství o své činnosti
 • pravidelné kontroly objektu
 • svolání a vedení shromáždění vlastníků dle všech náležitostí
 • plnění usnesení shromáždění vlastníků
 • vypracování vyrovnaného rozpočtu na kalendářní rok s ohledem na dlouhodobý plán investic
 • odpovědnost za vedení evidence členů společenství a za vedení účetnictví
 • odpovědnost za vyúčtování záloh na úhradu za služby a vypořádání nedoplatků nebo přeplatků
 • odpovědnost za vedení archivu písemností
 • odpovědnost za uzavírání smluv s dodavateli
 • uplatňování pohledávek společenství, vymáhání plnění povinností uložených členům společenství jednotek
 • včasné plnění závazků společenství vzniklých ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám

Funkci předsedy společenství vlastníků vykonáváme na základě smlouvy o výkonu funkce. Cena je konečná, neplynou z ní žádné další odvody daní.

Cena za výkon funkce předsedy společenství se pohybuje v závislosti na počtu jednotek v domě
a vykonáváme ji již od 90Kč s DPH/jednotku/měsíc, minimálně však za 2800Kč s DPH/měsíc.

Jsme dobrý předseda společenství vlastníků.

Rádi pomůžeme na našich klientských centrech.

Zobrazit kontakty

Potřebujete více informací?
Najdete je zde.

Všechny rady a informace

Nenašli jste odpověď?
Napište nám do chatu.

Kontakt

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
info@plzenskyservis.cz

Klientské centrum Částkova 45, Plzeň
castkova@plzenskyservis.cz
+420 377 457 435
+420 377 241 640

Klientské centrum Klatovská tř. 104, Plzeň
klatovska@plzenskyservis.cz
+420 377 541 690
+420 377 541 691

REALITNÍ KANCELÁŘ
+420 725 728 728
reality@plzenskyservis.cz

ÚKLID
+420 603 434 279
info@servisprodum.cz


Jsme přidružený člen asociace na rozúčtování tepla a vody.

Klatovská +420 377 541 690
Částkova +420 377 241 640
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.